प्रधानमन्त्रीले गरे बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण, पीडितको तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन